Onderwijs

Onze school besteedt veel aandacht aan de basisvaardigheden voor taal, rekenen en lezen, maar onze school heeft ook oog voor de bredere ontwikkeling van kinderen. Hier zijn we het meest trots op:
  • Op onze school heerst er een goede sfeer, kunnen leerlingen zichzelf zijn.
  • Binnen onze school is er veel aandacht voor wat een individuele leerling nodig heeft.
  • Er is aandacht voor de kunstzinnige vorming van kinderen, waaronder muziek.
  • We zijn een bevlogen team dat voortdurend zoekt naar verbetering van de onderwijskwaliteit.
  • Leesbevordering staat hoog in het vaandel, gemiddelde leesresultaten zijn van hoog niveau

We zijn als schoolteam voortdurend op zoek naar hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren. Een goede analyse van behaalde toetsresultaten en andere ontwikkelgegevens is hierbij van groot belang. In onderstaand document ziet u de analyse van de resultaten  van schooljaar 2022-2023.
Klik HIER voor de schoolrapportage.