Sport


Sinds maart 2019 heeft de school een eigen vakleerkracht bewegingsonderwijs: juf Rianne. Zij gaat wekelijks met de kinderen van groep 3 t/m 8 naar de grote gymzaal en zorgt voor variatie en uitdaging in het bewegingsaanbod. Juf Rianne zal ook verschillende sportworkshops verzorgen dit schooljaar. Kinderen kunnen dan ook voor een sportactiviteit kiezen. We doen met regelmaat mee aan sportactiviteiten buiten de school, zoals het korfbaltoernooi, het floorbaltoernooi, het schoolvoetbaltoernooi, de avondvierdaagse en de schoolsportolympiade. Verder krijgt het bewegend leren extra aandacht.