Sport


De school heeft een eigen vakleerkracht bewegingsonderwijs: meester Hugo.  Hij gaat wekelijks met de kinderen van groep 3 t/m 8 naar de grote gymzaal en zorgt voor variatie en uitdaging in het bewegingsaanbod. We doen met regelmaat mee aan sportactiviteiten buiten de school, zoals het korfbaltoernooi, het floorbaltoernooi, het schoolvoetbaltoernooi, de avondvierdaagse en de schoolsportolympiade. Verder krijgt het bewegend leren extra aandacht.