WELKOM OP DE SITE VAN DE ERICASCHOOL 

De Ericaschool is een middelgrote basisschool met 314 leerlingen (teldatum 1 oktober 2018), 24 leerkrachten en 3 onderwijsassistenten.
De school is mooi gelegen tussen karakteristieke beukenbomen en heeft een prachtig groot plein waar kinderen zich (tijdens en na schooltijd) heerlijk uit kunnen leven.
Op de Ericaschool willen wij vanuit onze Christelijke levensovertuiging met respect en waardering omgaan met elkaar. Wij willen de kinderen geborgenheid en veiligheid bieden.
Wij bieden in principe groepsgebonden onderwijs en hebben daarnaast oog voor verschillen in ontwikkeling.
Er wordt gewerkt met eigentijdse lesmethoden die voldoen aan de kerndoelen van het ministerie.


WIJ WERKEN MOMENTEEL AAN EEN NIEUWE WEBSITE,
HIERDOOR KAN HET ZIJN DAT DE WEBSITE NIET HELEMAAL UP-TO-DATE IS.