Plusklas

De Ericaschool kent samen met de Springplank een bovenschoolse plusklas voor hoogbegaafde leerlingen uit groep 4 t/m 8. Hiermee bundelen wij de krachten en versterken wij het gemeenschappelijk belang, namelijk het geven van passend onderwijs aan onze hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast vergroten wij op deze manier de mogelijkheid voor deze groep leerlingen om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten.

Een deel van de meer- tot hoogbegaafde leerlingen heeft ook naast de plusklas extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld bij het leren plannen en organiseren van het werk. Voor deze leerlingen is er een leerplein ingericht, waar zij één keer per week worden begeleid door een gespecialiseerde leerkracht.