Onze visie op identiteit

Wij zijn een christelijke basisschool, waar iedereen welkom is. We lezen in de Bijbel dat we God en onze naasten lief moeten hebben en willen daar naar leven. Iedereen is door God gemaakt, uniek met eigen gaven en talenten. We hebben respect voor elkaars mening en overtuiging, daarin kunnen we veel van elkaar leren! Via de verhalen uit de bijbel brengen we de kinderen in contact met God en Jezus in relatie tot de mensen. We besteden veel aandacht aan waarden als vertrouwen, eerlijkheid, rechtvaardigheid, naastenliefde, oprechtheid en behulpzaamheid.
Wij willen een school zijn waarin de Bijbelse waarden en normen zichtbaar zijn in de levenshouding van de medewerkers en de kinderen, merkbaar in de methoden en voelbaar in het pedagogisch klimaat. De christelijke identiteit is daarmee tevens een omgangsvorm. Zo geven onderwijzend personeel, kinderen en ouders samen vorm aan de identiteit van de school.