Onze missie

Onze school is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind.
Het is ons doel om leerlingen zich cognitief en sociaal-emotioneel te laten ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.
Wij vinden de vakken Taal (woordenschat, lezen, begrijpend lezen en spelling) en Rekenen (de basisvaardigheden) erg belangrijk en besteden tevens veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.
Wij willen kinderen leren om respectvol met anderen om te gaan en leren hen om samen te werken.
We leren de kinderen om kritisch in de wereld te staan en stimuleren daarbij het probleemoplossend vermogen van de kinderen.
Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de creatieve, muzikale en motorische ontwikkeling van kinderen. 


Ons motto
Ons motto is: Kansrijk voor ieder talent.

Onze kernwaarden zijn:
Geloof - Rust en structuur - Creativiteit - Veiligheid (respect en vertrouwen) - Groei