Topontdekkers


In groep 5 t/m 8 werken de kinderen wekelijks meerdere malen aan een thema. Voorbeelden van thema's zijn Sport en ontspanning, Amerika, Reizen, Oorlog en vrede of de boerderij. Kinderen werken aan kennisdoelen, waarbij samenwerken en het gebruik van ICT belangrijk zijn. Het geleerde presenteren ze aan elkaar, bijvoorbeeld met behulp van een PowerPoint, muurkrant, kunstwerk of lied. Twee keer per jaar vindt er een schoolbreed thema plaats voor de groepen 1 t/m 8. Regelmatig zijn er excursies die passen het thema of komen er gastsprekers (vaak ouders van onze school) die bij een thema iets komen vertellen, zoals hier bij lessen over het gebit in groep 3.